154 - دانستنی های جالب ( گیاه آپارتمانی سنسیو ) .
154 - دانستنی های جالب ( گیاه آپارتمانی سنسیو ) .

گیاه آپارتمانی سنسیو ( senecio ) برگ های ریزی به شکل دلفین هایی دارد که گویی از امواج بیرون پریده اند .
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha