155 - دانستنی های جالب ( سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) ) .
155 - دانستنی های جالب ( سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) ) .

سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) روی یک کباب پز بزرگ اعدام شد ، او در حالیکه روی آتش کباب اعدام می شد ، فریاد زد : (( خوب پختم ، حالا برم گردانید ! ))

بعد از آن کلیسای کاتولیک او را قدیس حامی آشپز ها و کمدین ها نامید .

هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha