113 - مستند علمی آموزشی ما و فرا زمینی ها ( آفرینش انسان ) .
مستند علمی آموزشی ما و فرا زمینی ها فصل 7 قسمت 8 .

نام مستند علمی آموزشی : آفرینش انسان .

دیدن این گونه مستند های علمی آموزشی برای دانشجویان زمین شناسی و زمین و فضا مناسب می باشد . ( برای قوی تر شدن پردازش نظریه های مختلف مبتنی بر پایه های علمی و مستند )

دانلود ویدیو آفرینش انسان .
 ادامه …
67 - مستند علمی آموزشی ما و فرا زمینی ها ( بر فراز نازکا )

مستند علمی آموزشی ما و فرا زمینی ها فصل 7 قسمت 1 .

نام مستند علمی آموزشی : بر فراز نازکا .

دیدن این گونه مستند های علمی آموزشی برای دانشجویان زمین شناسی و زمین و فضا مناسب می باشد . ( برای قوی تر شدن پردازش نظریه های مختلف مبتنی بر پایه های علمی و مستند زمین شناختی )

دانلود ویدیو بر فراز نازکا .

 ادامه …
7 - ما و فرا زمینی ها - پیام فرا زمینی ها .
mrgreen نام مستند ویدیو : پیام فرا زمینی ها . sad

mrgreen از سری مجموعه : ما و فرا زمینی ها . rolleyes

mrgreen باز انتشار : زمین شناخت 2017 . lol

mrgreen فصل 7 - قسمت 6 . biggrin

rolleyes توصیه ی زمین شناختی : دیدن این جور مستند ها برای دانشجویان رشته های مختلف زمین شناسی و به مراتب بالا تر توصیه می شود . ( به خصوص کسانی که در دوره ی ارائه ی تز به سر می برند . ) mrgreen

rolleyes دانلود ویدیو پیام فرا زمینی ها . draw


 ادامه …